NHẬP KHẨU PHÁP
Bébé Cadum

Xin mời quí khách truy cập web Cadum của công ty để xem sản phẩm: https://hnfgroup.com.vn

 

Các thương hiệu
Công ty Cadum có mục tiêu cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho vệ sinh thân thể thông qua 3 thương hiệu nổi tiếng sau :

Thương hiệu Cadum

Cadum cho ra đời dòng sản phẩm dành cho gia đình.Cadum đảm bảo tôn trọng tất cả các loai da bằng cách lựa chọn các thành phần nổi tiếng về êm dịu.Tất cả các thương hiệu của Cadum điều không có paraben và EDTA, điều có dầu hạnh nhân siêu sách, được thử nghiệm trong da liễu, chống lại việc thử trên động vật